Dnes 11. září ve 14:00 hodin je mše svatá v polštině. Další bude za dva týdny.


V pondělí 12. září je památka Jména Panny Marie.


V úterý 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.
V 19:00 hodin je v tento den Fatimský večer. Srdečně zveme k modlitbě.


Ve středu 14. září je svátek Povýšení svatého Kříže.
V našem kostele bude v tento den v 15:00 hodin modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a pak bude následovat tichá adorace až do mše svaté, která začíná v 17:00 hodin. Úmysl modliteb je za mír na Ukrajině.


Ve čtvrtek 15. září je památka Panny Marie bolestné.


Možnost přímluvné modlitby bude ve čtvrtky 15. a 29. září. Informace a přihlášení u otce Dominika.


Příští neděli 18. září bude sbírka na církevní školy.


Ve dnech 7.-9. října proběhne podzimní setkání Školy Marie. Víkend bude časem přednášek, modlitby, možnosti svátosti smíření, společnenství. Jste srdečně zváni. Vzadu na stolku jsou také letáčky s informacemi.


Povzbuzujeme rodiče i děti k účasti na náboženství. Výuka probíhá na faře. Přihlášky jsou k dispozci vzadu na stolu nebo na internetu.


Na svátost manželství se připravují Andrea Gabčová a Tomáš Pajonk.


Srdečně děkujeme za úklid kostela a také za pomoc s oslavou svátku Matky Terezy. Pán Bůh zaplať.