V neděli 4. září po ranní mši svaté bude setkání členů Živého růžence.


V neděli 4. září odpoledne bude v Českém Těšíně diecézní slavnost sv. Melichara Grodeckého. Podrobnosti najdete na plakátku ve vývěsce.


V pondělí 5. září společně se sestrami Misionářkami Lásky oslavíme slavnost jejich zakladatelky Matky Terezy. Srdečně všechny zveme do našeho kostela na mši svatou v 16:00 hodin; hlavním celebrantem bude otec biskup Martin David. Po mši svaté jste zváni na divadlo o Matce Tereze a následné agapé – pohoštění na farním dvorku.


S novým školním rokem se mohou děti přihlásit do náboženství. Vzadu na stolku jsou k dispozici přihlášky. Přihlásit své děti také můžete prostřednictvím internetových stránek naší farnosti. První setkání dětí bude ve středu 7. záři v 16:00 hodin. V 17:00 hodin bude společná mše svatá. Jste srdečně zváni!


Ve čtvrtek 8. září je svátek Narození Panny Marie.


V pátek 9. září bude adorační den farnosti. Možnost setkání s Ježíšem v Nejsvětější svátosti od 10:00 hodin ve farní kapli; od 16 hodin pak v kostele. Mše svatá v 17:00 hodin a v 18:30 společná adorace a mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.


Od září budou co dva týdny slouženy nedělní mše svaté v polštině. První bude příští neděli 11. září ve 14:00 hodin.


Příští úterý 13. září zveme na 19:00 hodin do našeho kostela na mariánskou pobožnost - Fatimský večer.


Naši biskupové nás vybízejí k tiché adoraci za mír na Ukrajině jako gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Ta se bude konat v celé Evropě na svátek Povýšení svatého Kříže, ve středu 14. září. V našem kostele bude v tento den v 15:00 hodin modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a pak bude následovat tichá adorace až do mše svaté, která začíná v 17:00 hodin. Zveme vás k modlitbě na tento úmysl.


Možnost přímluvné modltiby bude ve čtvrtky 15. a 29. září. Informace a přihlášení u otce Dominika.


Dotkni se nebe – to je název setkání pro rodiče, kteří přišli o své dítě 15.-18. září v Králíkách. Přihlásit se můžete do 6. září. Plakátek je ve vývěsce.


Ve dnech 7.-9. října proběhne podzimní setkání Školy Marie. Víkend bude časem modlitby, Jste srdečně zváni. Vzadu na stolku jsou také letáčky s informacemi.


Na svátost manželství se připravují: Nikola Karvaiová a Jakub Polák; Andrea Gabčová a Tomáš Pajonk.


Ve sbírce z minulé neděle na opravy jste přispěli 8.929,- Kč. Pán Bůh zaplať.