V pondělí 29. srpna je památka Umučení svatého Jana Křtitele.

V sobotu 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

Tento týden bude první čtvrtek, pátek a sobota v měsíci.
Ve čtvrtek bude adorace a modlitba za kněze a nová kněžská povolání od 15:50.

V sobotu růžencová modlitba Večeřadla od 15:15 hodin.

Dnešní sbírka je určena na opravy. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

V pondělí 29. srpna bude Den modlitby a postu za farnost. Na modlitbu se můžete zapsat do seznamu vzadu na stolku. Děkujeme, že pamatujete na naši farnost.

V neděli 4. září při mši svaté v 10:30 se budeme modlit zvláště za děti, studenty a učitele. Na závěr mše svaté bude žehnání aktovek a školních potřeb.

Vzadu na stolku jsou k dispozici přihlášky do náboženství. Přihlásit své děti také můžete prostřednictvím internetových stránek naší farnosti. První setkání dětí bude ve středu 7. záři v 16:00 hodin. V 17:00 hodin bude společná mše svatá.

V neděli 4. září bude v Českém Těšíně diecézní slavnost sv. Melichara Grodeckého. Podrobnosti najdete ve vývěsce a v srpnovém Přívozníku.

V Přívozníku najdete také pozvánku na podzimní setkání Školy Marie, které se uskuteční ve dnech 7.-9. října. Jste srdečně zváni. Vzadu na stolku jsou také letáčky s informacemi.

V pondělí 5. září společně se sestrami Misionářkami Lásky oslavíme slavnost jejich zakladatelky Matky Terezy. Srdečně všechny zveme do našeho kostela na mši svatou v 16:00 hodin; hlavním celebrantem bude otec biskup Martin David. Po mši svaté jste zváni na divadlo o Matce Tereze a následné agapé – pohoštění na farním dvorku.

Příští pátek 9. září bude adorační den farnosti. Bude zakončen adorací a mší svatou za uzdravení, smíření a odpuštění v 18:30.

Od září budou opět slouženy nedělní mše svaté v polštině. První bude 11. září ve 14:00 hodin, další vždy co dva týdny.

Možnost přímluvné modltiby bude ve čtvrtky 15. a 29. září. Více informací a přihlášení u otce Dominika.

Na svátost manželství se připravují Jakub Polák a Nikola Karvaiová.