V pondělí 22. srpna je památka Panny Marie Královny.

Ve středu 24. srpna si připomínáme svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Ve čtvrtek 25. srpna slavíme památku bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka.

V pátek 26. srpna je svátek Panny Marie Čenstochovské.

V sobotu 27. srpna je památka sv. Moniky.

Příští neděli 28. srpna bude sbírka na opravy. Je plánovaná oprava zdi kolem fary.
Při ranní mši svaté budeme zpívat latinské ordinárium.

Příští pondělí 29. srpna bude Den modlitby a postu za farnost. Modlitební seznam najdete vzadu na stolku.

V neděli 4. září při mši svaté v 10:30 se budeme modlit zvláště za děti, studenty a učitele. Na závěr mše svaté bude žehnání aktovek a školních potřeb.

Vzadu na stolku jsou k dispozici přihlášky do náboženství. Přihlásit své děti také můžete prostřednictvím internetových stránek naší farnosti. První setkání dětí bude ve středu 7. záři v 16:00 hodin.

V neděli 4. září bude v Českém Těšíně diecézní slavnost sv. Melichara Grodeckého. Podrobnosti najdete v srpnovém Přívozníku.

V Přívozníku najdete také pozvánku na podzimní setkání Školy Marie. Vzadu na stolku jsou také letáčky.

V pondělí 5. září společně se sestrami Misionářkami Lásky oslavíme slavnost jejich zakladatelky Matky Terezy. Srdečně všechny zveme do našeho kostela na mši svatou v 16:00 hodin; hlavním celebrantem bude otec biskup Martin David. Po mši svaté jste zváni na divadlo o Matce Tereze a následné agapé – pohoštění na farním dvorku.

Od září budou opět slouženy nedělní mše svaté v polštině. První bude 11. září ve 14:00 hodin, další vždy co dva týdny.

Možnost přímluvné modltiby bude ve čtvrtky 15. a 29. září. Více informací a přihlášení u otce Dominika