Zítra v pondělí 15. srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie slavíme výročí posvěcení našeho kostela. Mše svaté budou v tento den v 7:00 a 17:00 hodin. Večerní mši svatou bude sloužit o. Rafał Jozef Wala, farář z Orlové.
 
V sobotu je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.
 
V neděle 21. srpna bude od 16:15 pobožnost k Pražskému Jezulátku. Své modlitby, prosby můžete vložit do označené krabičky.
 
V pondělí 29. srpna bude den modlitby a postu za farnost. Na modlitbu se můžete zapsat na seznam, který je vzadu na stolku. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.
 
Poutní zájezd do Čenstochové a Krakova se připravuje na 16. - 17. září. Podrobné informace najdete vzadu na stolku. Přihlásit se můžete u otce Dominika do soboty 20. srpna.
 
Do 17. září se můžete přihlásit na víkendovou podzimní duchovní obnovu Školy Marie. Proběhne v termínu 7. - 9. října. Program je rozvržen od pátečního večera do nedělního odpoledne. Duchovně provází O. Dominik. Plakátek je ve vývěsce.
 
Požehnaný týden přejí otec Franciszek a otec Dominik.