V pondělí 8 srpna je památka sv. Dominika, kněze.


V úterý 9. srpna je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.


V středu 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.


V čtvrtek 11. srpna je památka sv. Kláry, panny.


V sobotu je v našem kostele od 19:00 Fatimský večer. Svíčky si prosím vezměte s sebou.


V pondělí 15. srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie slavíme výročí posvěcení našeho kostela. Mše svaté budou v tento den v 7.00 a 17.00 hodin. Večerní mši svatou bude sloužit o. Rafał Jozef Wala, farář z Orlové.


Poutní zájezd do Čenstochové a Krakova se připravuje na 16 - 17. září. Podrobné informace najdete vzadu na stolku. Přihlásit se a zaplatit zájezd 2.200, - Kč můžete u otce Dominika do 20. srpna.


Do konce srpna se můžete přihlásit na víkendovou podzimní duchovní obnovu Školy Marie. Proběhne v termínu 7. - 9. října. Program je rozvržen od pátečního večera do nedělního odpoledne. Spát můžete doma nebo je možné zajistit ubytování pro několik osob u Salesiánů. Duchovně provází O. Dominik. Plakátek je ve vývěsce.


Požehnaný týden přejí otec Franciszek a otec Dominik.