V pondělí 1. srpna je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

V úterý 2. srpna je možné ve farních a katedrálních kostelech získat úplné odpustky tzv. "Porciunkule". K získání odpustků je předepsaná návštěva kostela spojená s Modlitbou Páně (Otče náš) a Vyznáním víry (Věřím v Boha). Kromě toho je třeba splnit tři podmínky: sv. zpověď, sv. přijímání a modlitbu na úmysl Svatého otce.

Ve čtvrtek 4. srpna je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

V sobotu 6. srpna je svítek Proměnění Páně.

Tento týden bude první čtvrtek, pátek a sobota v měsíci.
Ve čtvrtek bude adorace a modlitba za kněze od 15:50.
V sobotu růžencová modlitba Večeřadla od 15:15 hodin.

V neděli 7. srpna bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.

Od 9. do 14. srpna proběhne v Hradci Králové celostátní setkání mládeže.

V sobotu 13. srpna bude v našem kostele od 19 hodin Fatimský večer.

V pondělí 15. srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie slavíme výročí posvěcení našeho kostela. Mše svaté budou v tento den v 7:00 a 17:00 hodin. Večerní mši svatou bude sloužit o. Rafał Józef Wala, farář z Orlové.

Do 20. srpna se můžete u otce Dominika přihlásit na poutní zájezd do Čenstochové a Krakova, který bude 16. - 17. září. Podrobné informace najdete vzadu na stolku.

Do konce srpna se můžete přihlásit na víkendovou podzimní duchovní obnovu Školy Marie. Proběhne v termínu 7. - 9. října. Program je rozvržen od pátečního večera do nedělního odpoledne. Spát můžete doma nebo je možné zajistit ubytování pro několik osob u Salesiánů. Duchovně provází otec Dominik. Plakátek je ve vývěsce.

Srdečně děkujeme za pomoc při úklidu kostela. Pán Bůh zaplať.

Na svátost manželství se připravují Daniela Balážová a Josef Sacha.