V pátek 22. července je svátek sv. Marie Magdalény.


V sobotu 23. července je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.


V neděli 24. července se bude po každé mši žehnat auta, kola a motorky. Svatého Kryštofa, patrona řidičů, budeme prosit o ochranu a šťastný návrat domů.

V pondělí 25. července bude Den modlitby a postu za farnost. Na modlitbu se nůžete zapsat na seznam, který je vzadu na stolku. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.

Ve čtvrtek 28. července bude přímluvná modlitba. Domluvte se prosím předem s otcem Dominikem.


Pěší pouť z Přívozu do Čenstochové bude od 25. do 30. července. Přihlásit se můžete u otce Franciszka. Zájemci o duchovní pouť mohou přijít na mši svatou v pondělí 25. července v 7:00 hodin a pak se každý den až do soboty zúčastňovat mše svaté v našem kostele.


Poutní zájezd do Čenstochové a Krakova se připravuje na 16 - 17. září. Podrobné informace najdete vzadu na stolku. Přihlásit se a zaplatit zájezd 2.200, - Kč můžete u otce Dominika do 20. srpna.


Děkujeme dárcům za květiny. Bůh vám žehnej.


Na svátost manželství se připravují Daniela Balážová a Josef Sacha.