Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky,
aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky.
Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní
a dokážeme si navzájem odpouštět.
Otče náš... Zdrávas, Maria...


Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Svatý Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.


Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.


Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali
na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.


Vaši čeští a moravští biskupové.
14. února, 2022