V pondělí 27. června je Den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku si můžete vybrat čas a zapsat se na modlitbu. Děkujeme za Vaši modlitební podporu farnosti. 

V úterý 28. června je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. 

Ve středu 29. června je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze – doporučený svátek. 

Zveme k modlitbě litanií k Božskému Srdci Páně. V červnu každý den čtvrť hodiny před večerní mší svatou (v pondělí před ranní).

Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencové večeřadlo je v sobotu od 15:00 hodin.

Příští neděli 3. července bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.

Dnešní sbírka je určena na renovaci kostela. Za výmalbu kostela ještě zbývá doplatit necelých 50 tisíc. Pán Bůh zaplať za Vaši podporu.