V neděli 19. června ve 14:00 hodin bude mše svatá v polštině. Během letních prázdnin tato mše svatá nebude.
Od 16:15 bude v tento den pobožnost k Pražskému Jezulátku.

V úterý 21. června je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

Ve čtvrtek 23. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

V pátek 24. června je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svaté v 8:00 a 17:00 hodin. Tento den není postním dnem.

V sobotu 25. června je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Příští neděle 26. června je poslední neděle v měsíci. Sbírka bude určena na renovaci kostela. Za výmalbu kostela ještě zbývá zaplatit necelých 50 tisíc. Děkujeme za Vaši podporu.

Příští pondělí 27. června je Den modlitby a postu za farnost. Vzadu na stolku je rozpis na modlitbu.

Na čtvrtek 23. června se můžete ještě přihlásit u otce Dominika na přímluvnou modlitbu.

Po celý měsíc červen se modlíme litanie k Božskému Srdci Páně. Každý den čtvrť hodiny před večerní mší svatou (v pondělí před ranní). Zveme ke společné modlitbě.

Srdečně děkujeme za výzdobu oltářů na Boží Tělo. Děkujeme také sestrám, rodičům i dětem. Všem za pomoc s úklidem. Pán Bůh zaplať.